Ana Sayfa

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, özgün araştırma makalelerini yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. Türkçe, İngilizce, Almanca, ve Fransızca dillerinde makale kabul edilmektedir. Elektronik ortamda, gönderilen çalışmalar, önce derginin amaçlarına, yayın ilkelerine ve yazım kuralları ile bilimsellik ölçütlerine uygunluğu açılarından değerlendirildikten sonra, uygun görülenler, alan hakemlerine gönderilir. Hakemlerin değerlendirmelerinden olumlu sonuç alan yazılar yayımlanmak üzere sıraya konur. TÜBİTAK-ULAKBİM, Index Copernicus, ASOS Index tarafından taranmakta olan derginin hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlanmış şekline ulaşmak mümkündür.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dizinlenme Bilgileri 

TÜBİTAK- ULAKBİM Ulakbim
Index Copernicus Ulakbim
ASOS Indeks Ulakbim

ISSN: 1301-3416